Vi hanterar era nationella och internationella del och komplettlaster under internationella vägtransporter.

Tack vare vår mångåriga arbetserfarenhet kan vi utföra transporter inom hela Europa.

Dessa transporter utförs dels med vår flotta i moderbolaget, dels med hjälp av underleverantörer. Vi har tillgång till en flotta på över 60 lastbilar.

Däribland megatrailers med en innerhöjd på 300 cm. Dessa lastbilar lämpar sig särskilt bra för maskinindustrin eller för mässtransporter. Vi kan även erbjuda transporter av farligt gods i de vanliga klasserna.

Vår målsättning

Vår mission är att upprätthålla en tät och långvarig kontakt med våra kunder genom att leverera tjänster av högsta kvalitet överallt där vi är aktiva. Vår målsättning är att våra kunder är nöjda. Bara nöjda kunder återtar kontakten och därför är det extra viktigt för oss att erbjuda passande lösningar på era önskemål.

Vårt löfte

ÄRLIGHET

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Und wollt ihr euch erklären, So nehmt nicht Brei ins Maul."

"Ta bladet från munnen." (fritt översatt).

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), tysk klassisk diktare, naturvetenskapsman och statsman.

"Ehrlichkeit hat ihrem Preis. Im Endeffekt kommt sie aber doch billiger als die Lüge."

"Ärlighet varar längst." (fritt översatt)

Wolfgang J. Reus (1959 - 2006), tyska journalist, satiriker, aforistiker och lyriker.